1_39

پارافین وکس

04foots

فوتس اویل


خواص منحصر به فرد حرارتی مانند نقطه ذوب بالا از نکات بارز پارافین ایران است . شمع تولید شده با این پارافین ، بدون اشک و مقاوم در مقابل تغییر شکل در حین انبارداری خواهد بود. تولیدکنندگان شمع در هند ، پاکستان و کشورهای گرمسیری با مخلوط کردن پارافین ایران کیفیت آن را بالا می برند.

همچنین پارافین ایران را می توان در بسیاری از صنایع بجای میکروکریستالین وکس استفاده نمود. دربسیاری از موارد جهت بالا بردن کیفیت محصولات پارافینی می توان از  پارافین ایران در ترکیبات استفاده نمود . مقاومت بالا در مقابل گرما و تغییر شکل باعث بکار گیری پارافین ایران به عنوان بهبود دهننده در سایر وکسها شده است . علی رغم خواص منحصر به فرد پارافین ایران هنوز در صنایع دنیا بدرستی معرفی نگردیده است.