نمایشگاه بین الملی نفت،گاز و پتروشیمی ایران 2013


نمایشگاه بین الملی نفت،گاز و پتروشیمی ایران 2014


نهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران


نمایشگاه بین الملی نفت،گاز و پتروشیمی ایران 2018