به نام خدا
شرکت کیمیا پارافین به عنوان یکی از پیشگامان عرصه تولید ، فروش و صادرات پارافین جامد و مشتقات پارافینی جهت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهای ISO9001:2015 – ISO 45001:2018 ISO14001:2015 – و الزامات قانونی سازمان استاندارد و تولیدکنندگان با مدیریت صحیح فرایندها و آگاهی از تعامل آنها و به کارگیری صحیح منابع و همچنین با توجه به وضعیت استراتژی های خود که در حالت رقابتی (ST) و رئوس آن به ترتیب ذیل می باشد خط مشی یسستم مدیریت یکپارچه را تعیین مینماید.   
ST1  : توجه بیشتر به بازار داخل با تولید محصولات گزیده و گران قیمت
ST2  : استفاده از امکانات Third party مانند حساب های ارزی و خدمات حمل و نقل و تنظیم اسناد توسط ایشان
رئوس خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه :
1- تلاش مستمر و همگانی جهت دستیابی به بهبود مداوم کیفیت محصولات ، فعالیت ها و خدمات سازمان به منظور جلب رضایت مشتریان داخلی و خارجی
2- فراهم نمودن محیط کاری مناسب برای کارکنان شرکت جهت انجام کارهای گروهی و بالا بردن انگیزه مشارکت و دانش فنی و بهره وری در راستای دستیابی به اهداف کیفی، ایمنی، بهداشت و زیست محیطی
3-  با  توجه به  استراتژی های تعیین شده  تلاش  در ایجاد مکانیزم  هایی  جهت افزایش سهم بازار داخلی و بکارگیری راهکارهای اثر بخش جهت حضور موفق در بازار بین المللی   مدیر عامل شرکت ضمن این که خود را نسبت به تامین منابع و زیرساخت های لازم جهت استقرار استانداردهای ذکر شده متعهد میداند، به عنوان هدایت کننده و راهبر سازمان با دریافت گزارشات دوره ای از نماینده مدیریت و با اتخاذ تصمیمات مبتنی بر تحلیل داده ها و اطلاعات و تعهد برای حفاظت از محیط زیست شامل پیشگیری از آلودگی و سایر تعهدات ویژه برای حفاظت از محیط زیست و تعهد به جلوگیری از بیماری ها و مخاطرات شغلی مسئول برقراری سیستم مدیریت یکپارچه میباشد و افراد را جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در حد مطلوب ، مشارکت میدهد. این خط مشی از نظر تداوم به صورت سالانه مورد بازنگری قرار می گیرد.
مدیر عامل
فرهاد علی ناصری